Manja slova Veća slova RSSszp
szp
szp
szp

Pitajte Vladu

Aukcije

Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva „Budvanska rivijera“ AD – Budva


Saopštenje povodom prodaje dijela imovine društva HTP „Ulcinjska rivijera“ AD - Ulcinj


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 26.6.2014


Poništenje Javnog poziva za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – feb. 2014


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – jan 2014


Saopštenje povodom prodaje dijela imovine društva Castello Montenegro AD Pljevlja – 12.6.2013


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Castello Montenegro AD Pljevlja- 17.5.2013


Saopštenje povodom prodaje dijela imovine društaava HG Budvanska rivijera AD - Budva i HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 29.3.2013


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HG Budvanska rivijera AD - Budva – 11.3. 2014


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 11.3.2013


Saopštenje povodom prodaje dijela imovine HG „Budvanska rivijera“ AD - Budva – 30.11.2012


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva, Castello Montenegro AD Pljevlja i HTP “ Ulcinjska rivijera“ AD – Ulcinj – 7.11.2012


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HG Budvanska rivijera AD – Budva - jun 2012


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HTP Ulcinjska rivijera Ulcinj -april 2012


Saopštenje povodom prodaje dijela imovine HG „Budvanska rivijera“ AD - Budva – 8.2.2012


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – januar 2012


Izmjena Javnog poziva kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – dec 2011


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera AD – Budva – dec 2011


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava Castello Montenegro AD – Pljevlja – oktobar 2011


Saopštenje povodom prodaje imovine Radoje Dakić AD – Podgorica - 1.4.2011


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava Radoje Dakić AD - Podgorica – maj 2011


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava HG Budvanska rivijera i EI Obod – maj 2010


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava Duvanski i Obod maj 2010


Saopštenje povodom prodaje imovine Jadranskog brodogradilišta AD – Bijela – 1.4.2010


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Jadranskog brodogradilište AD – Bijela mart 2010


Saopštenje povodom prodaje imovine HG Budvanska rivijera AD Budva- 5.3.2010


Saopštenje povodom prodaje imovine HG Budvanska rivijera AD Budva- 6.11.2009


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva Luka Bar AD


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava HTP „Budvanska rivijera i Jekon Bijelo Polje- okt. 2008


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava EI Obod Cetinje i Jekon Bijelo Polje- jul 2008


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udjela društava EI Obod Cetinje i Jekon Bijelo Polje- jun 2008


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine i udijela društava SEKAS Podgorica i ŠPAD – Pljevlja - feb. 2008


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društava ŠPAD – Pljevlja - i EI Obod Cetinje novembar 2007. godine


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva ŠPAD – Pljevlja - sept. 2007. godine


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva EI „Obod“ – Cetinje - sept. 2007. godine


Javni poziv za učešće na javnoj aukciji na kojoj će se vršiti prodaja dijela imovine društva HTP „Budvanska rivjera“ AD - Budva 2002. godine